Kiitoksia Kannustajat!

Te äänestitte, miten Pirkanmaan Osuuskaupan 35 000 euron sponsorointituki jaetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja hyvinvointia edistävää toimintaa harjoittavien yhdistysten kesken.

Lempäälän Pandat sai äänestyksessä 313 ääntä ja tällä äänimäärällä saamme tukisumman 3000 e.

Käytämme tuen lasten ja nuorten liikuntavälineistön parantamiseen esim. alastulopatjaan ja volttivyöhön, turvallisen voltin harjoittelun tueksi.

Lempäälän Pandat kiittää kaikkia äänestäjiä saamastaan tuesta!

Kiittäen,

Johtokunta/ Lempäälän Pandat