Tiedoksi: Vain alle 20v. lasten ja nuorten harrastuksien kausi alkaa 11.1.2021, ohjeita huoltajille ja ryhmäläisille

Sisäliikuntatilat avataan alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten käyttöön, samalla aikuisten vuoroja vapautetaan tai otetaan lastenvuorojen käyttöön. AVIn määräyksen mukaan, tilassa saa olla enimmillään 10 hlöä / vuoro. Suurissa liikuntahalleissa 10 hlöä/lohko. Tästä syystä liikuntasalivuoroja joudutaan porrastamaan ja ryhmiä jaetaan. Tämä aiheuttaa muutoksia myös ryhmien harrastusaikoihin. Lisäksi salivuorot aloitetaan 5 minuuttia myöhässä ja päätetään 5 minuuttia ennen vuoron loppumista, näin pyritään välttämään kohtaamisia pukutiloissa ja vuoronvaihdot hoidetaan ripeästi.

Kunnan ohjeistus liikuntatilojen käyttöön sekä harjoituksiin osallistumiseen:

  • Koronaketjun jäljitys. Koronaketjun jäljitystyön vuoksi on tärkeää, että kaikkien ryhmien osalta toimintaan osallistujista on ajanmukaiset yhteystiedot ja tarkat osallistujalistat (ohjaajat huolehtivat osallistujalistojen ylläpidosta)
  • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät turvavälit.
  • Harjoituksiin tullaan vain terveenä. Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin.
  • Noudatettava 10 henkilön rajoitusta. Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.

Huom! 3-4-vuotiaiden ryhmissä aikuisille on saatu lupa Lempäälän kunnasta, että aikuiset saavat maskeja käyttäen tuoda ja noutaa oman lapsensa liikuntasalin pukutiloista ripeästi vuoronvaihtojen yhteydessä. Aikuisilla ei ole kuitenkaan lupaa jäädä odottelemaan oman lapsen harjoituksien ajaksi liikuntasalitiloihin vaan tiloista tulee poistua harjoituksien ajaksi.

Muun ikäisten ryhmäläisten aikuisten tulee tuoda ja noutaa lapsensa liikuntasalin ulkopuolelta.

  • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan vasta kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
  • Puku- ja pesuhuonetilojen käyttö rajoittuu samaan harrastustoimintaan osallistuvien ryhmään kerrallaan, kulku liikuntatiloihin vain oman pukutilan kautta (eri ryhmille ohjeistetaan heille osoitettu pukutila, muiden pukutilojen käyttö kiellettyä)
  • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.

Toivomme kaikkien jäsentemme kunnioittavan ja ottavan vastuun AVIn määräyksen noudattamisesta. Näiden ohjeiden noudattaminen on välttämätön edellytys harjoituksien turvalliselle järjestämiselle nykyisessä koronatilanteessa. Määräyksen tahallinen rikkominen voi johtaa seuran vuoron menetykseen sekä salin sulkemiseen, Lempäälän kunta ja seurat valvovat ohjeiden noudattamista.