Tiedoksi: Tiukennetut koronarajoitukset jatkuvat 1.3.2021 asti

Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintoviraston päätöksen nojalla kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella 1.3.2021 asti. Avin uusin päätös on voimassa 1.3.2021 asti.

Aikuisten tunnit on keväältä toistaiseksi peruttu.

Alle 12-vuotiaiden (alakouluikäisten) lasten harrastuksien osallistujamäärien rajoitukset on vapautettu ma 22.2.2021 alkaen Lempäälän kunnan päätöksellä.

Yli 12-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastukset jatkuvat rajoitetuin osallistujamäärin. AVIn määräyksen mukaan, tilassa saa olla enimmillään 10 hlöä / vuoro. Suurissa liikuntahalleissa 10 hlöä/lohko. Tästä syystä liikuntasalivuoroja joudutaan porrastamaan ja ryhmiä jaetaan. Tämä aiheuttaa muutoksia myös ryhmien harrastusaikoihin. Lisäksi salivuorot aloitetaan 5 minuuttia myöhässä ja päätetään 5 minuuttia ennen vuoron loppumista, näin pyritään välttämään kohtaamisia pukutiloissa ja vuoronvaihdot hoidetaan ripeästi.

 Käytössä edelleen poikkeusajan lukujärjestys!

Kunnan ohjeistus liikuntatilojen käyttöön sekä harjoituksiin osallistumiseen:

  • Koronaketjun jäljitys. Koronaketjun jäljitystyön vuoksi on tärkeää, että kaikkien ryhmien osalta toimintaan osallistujista on ajanmukaiset yhteystiedot ja tarkat osallistujalistat (ohjaajat huolehtivat osallistujalistojen ylläpidosta)
  • Kasvomaskia käytetään ennen ja jälkeen harrastustoiminnan, mikäli lähikontaktia ei voida välttää. Kasvomaskin käytössä huomioidaan siihen liittyvät turvavälit.
  • Harjoituksiin tullaan vain terveenä. Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin.
  • Noudatettava 10 henkilön rajoitusta. Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista myös harrastustoiminnan aikana.

Huom! 3-4-vuotiaiden ryhmissä aikuisille on saatu lupa Lempäälän kunnasta, että aikuiset saavat maskeja käyttäen tuoda ja noutaa oman lapsensa liikuntasalin pukutiloista ripeästi vuoronvaihtojen yhteydessä. Aikuisilla ei ole kuitenkaan lupaa jäädä odottelemaan oman lapsen harjoituksien ajaksi liikuntasalitiloihin vaan tiloista tulee poistua harjoituksien ajaksi.

Muun ikäisten ryhmäläisten aikuisten tulee tuoda ja noutaa lapsensa liikuntasalin ulkopuolelta.

  • Harrastustoimintaan osallistuvat menevät harrastustilaan vasta kun edelliset osallistujat ovat lopettaneet oman harrastustoimintansa ja poistuneet harrastustilasta. Oman harrastustoiminnan alkamista ei mennä odottamaan harrastustilaan.
  • Puku- ja pesuhuonetilojen käyttö rajoittuu samaan harrastustoimintaan osallistuvien ryhmään kerrallaan, kulku liikuntatiloihin vain oman pukutilan kautta (eri ryhmille ohjeistetaan heille osoitettu pukutila, muiden pukutilojen käyttö kiellettyä)
  • Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.

Toivomme kaikkien jäsentemme kunnioittavan ja ottavan vastuun AVIn määräyksen noudattamisesta. Näiden ohjeiden noudattaminen on välttämätön edellytys harjoituksien turvalliselle järjestämiselle nykyisessä koronatilanteessa. Määräyksen tahallinen rikkominen voi johtaa seuran vuoron menetykseen sekä salin sulkemiseen, Lempäälän kunta ja seurat valvovat ohjeiden noudattamista.

Harjoitusaikataulu on voimassa vain viikon kerrallaan.
Aikataulua tarkastellaan viikottain ja se voi muuttua/olla eri seuraavalla viikolla. Mikäli koronatilanne heikkenee, harjoitukset voidaan joutua myös keskeyttämään, mikäli liikuntasalit suljetaan uudestaan.

Ryhmät on jaettu:

  • max 8 harrastajaa + 2 ohjaajaa/ryhmä tai
  • max 9 harrastajaa + 1 ohjaaja/ryhmä

Liikunnallisin terveisin,

Lempäälän Pandat