Näillä sivuilla voit tutustua ajankohtaisiin hankkeisiin, joiden toteuttamiseen seura on saanut hankerahoitusta. Tällä hetkellä käynnissä on useampi samanaikainen hanke.

Aikuisille suunnatut hankkeet ovat saaneet rahoitusta Kunnossa Kaiken Ikää (KKI)-ohjelmalta.

Hetki Liikunnalle-hanke

Lapsille ja Nuorille suunnatut hankkeet ovat saaneet rahoitusta Opetus- ja Kulttuuriministeriöltä.

Liikunnan Iloa 2019-2020