LAADUKAS LASTEN VOIMISTELU

Laadukas lasten voimistelu on lapsilähtöistä ja tavoitteellista toimintaa, jossa jokaiselle on mahdollisuus kokea turvallisesti liikunnan riemua ja yhdessä tekemistä. Toiminta on vastuullista ja huomioi lapsen oikeudet.

Toiminnan ILO tulee sanoista: INNOSTUS, LAATU JA ONNISTUMISET YHDESSÄ!

Lasten laadukas voimistelu on vastuullista urheilua ja liikuntaa, jossa tuetaan lasten kasvua omaan potentiaaliinsa. Toiminta on kuvattu ILO-pyramidissa, jossa korostuu lasten voimistelun tavoitteet: Innostus, Laatu ja Onnistumiset yhdessä.

 

Laadukas voimistelu on jaettu 14 osatekijään, joilla koemme olevan merkitystä lasten kasvatustyössä ja liikunnalliseen elämäntapaan opettamisessa. Tärkeintä on kasvua ja kehitystä tukeva harjoittelu turvallisessa, osallistavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Tavoitteena, että tämä toteutuu jokaisessa lapsen ja nuoren harjoituksessa. Laadukas lasten voimistelu pitää sisällään varsinkin alle 12 vuotiaiden toimintaa ohjaavia periaatteita.

HUOM! Lapsen oikeudet eivät ole valinnaisia. Ne ovat velvoittavia.