Lapsen Oikeudet Voimistelussa

Jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään ja kasvuun.

Ihmisoikeudet ovat kaikille ihmisille yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Kaikki ihmisoikeudet koskevat myös lapsia ja lasten oikeudet on turvattu myös erillisellä Lapsen oikeuksien sopimuksella, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 1989.  Suomessa sopimus on ollut voimassa laintasoisena vuodesta 1991 (finlex.fi)  

Kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia ja heillä on oikeus:

  • riittävään lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan
  • kertoa mielipiteensä ja tehdä ehdotuksia heitä koskeviin asioihin
  • osallistua ilman pelkoa kiusaamisesta, syrjinnästä, nöyryyttämisestä, rasismista tai häirinnästä
  • urheilla yhdenvertaisesti omana itsenään riippumatta sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta
  • päästä urheilemaan esteettömästi, saavutettavasti ja yhdenvertaisesti vammaisuudesta riippumatta
  • harrastaa ilman, että kukaan kommentoi kehoa tai ulkonäköä

Liikunta on vain yksi osa lapsen arkea!

Lapsen oikeuksien turvaaminen myös liikunnassa on aikuisten vastuulla.

Tutustu aiheeseen/lisämateriaalit:

Kuvalähde: www.mieli.ry – mielenterveyden käsi