SEURAN TOIMINTASÄÄNNÖT

Aikuisliikkujan toimintasäännöt

– tulen tunneille ajoissa

– annan sekä ohjaajalle että kanssaliikkujille liikkumisrauhan

– huolehdin jäsenmaksuni ja muiden maksujeni maksamisesta ajallaan

– ilmoitan itseni tunnille kirjaamalla itseni nimilistaan tullessani tunnille

– arvostan seuran yhteisessä käytössä olevia urheiluvälineitä

– pysäköin autoni tunnin ajaksi asianmukaisesti ja liikennesääntöjä noudattaen

– huolehdin että lukossa pidettävät liikuntatilojen ovet menevät perässäni lukkoon

– muistan peruuttaa ajoissa kausi-ilmoittautumisen, mikäli en jatka ryhmässä erityisesti rajallisten paikkojen ryhmissä

 

Voimistelijan toimintasäännöt

– tulen ajoissa harjoituksiin

– noudatan ryhmässä sovittuja ohjeita

– kuuntelen ohjaajaa

– annan toisille harjoittelurauhan

– kannustan kavereita enkä arvostele toisen suoritusta

– yritän parhaani

– käytän varoen seuran yhteisiä ja toisten lasten urheiluvälineitä ja tavaroita

– käyttäydyn harjoituksissa hyvin ja käytän asiallista kieltä

 

Ohjaajan toimintasäännöt

– tulen hyvissä ajoin paikalle

– pukeudun urheilutilanteen vaatimalla tavalla

– tervehdin ja huomioin kaikki liikkujat saliympäristössä

– toimin esimerkkinä ryhmän osallistujille, erityisesti lapsille

– teen kausisuunnitelman sekä tuntisuunnitelmat ryhmälleni

– keskityn ohjauksen aikana ryhmän ohjaamiseen

– huolehdin turvallisuudesta, ja muistan kertoa sekä lapsen vanhemmalle että seuran työntekijälle pienistäkin tunneilla sattuneista tapaturmista

– poissaolotilanteissa etsin itselleni tuuraajan ja infoan muutoksista

– ohjaan ryhmää tasapuolisesti, kannustavasti ja positiivisesti

– ryhmään tai ohjaukseen liittyvissä ongelmatilanteissa otan rohkeasti yhteyttä lapsen vanhempaan ja seuran johtoon

– en puhu ryhmäni harrastajien asioista tai luottamuksellisista tiedoista ulkopuolisille

 

Vanhemman toimintasäännöt

– tuon lapseni harrastukseen ajoissa

– annan ohjaajalle työskentelyrauhan, luotan ohjaajan kykyihin ja taitoihin

– kannustan lastani ja annan hänelle rauhan harrastaa enkä vertaa häntä muihin ryhmän lapsiin

– omien mahdollisuuksieni mukaan toimin aktiviisena jäsenenä lapsen joukkueen tai ryhmän toiminnassa

– kerron ohjaajalle tai seuran työntekijälle mikäli lapsellani on jotain erityistä, joka voi vaikuttaa hänen toimintaansa ryhmässä ja muistan että keskustelut ohjaajan kanssa ovat luottamuksellisia

– huolehdin että ohjaajalla on ajantasaiset yhteystietoni

– huolehdin että tietoni ovat ajantasaiset myös seuran jäsentietorekisterissä

– huolehdin että lapsellani on ryhmässä asianmukaiset varusteet

– huolehdin lapseni osallistumismaksut ajoissa ja tarvittaessa otan yhteyttä seuran työntekijään

– ilmoitan seuran työntekijälle viipymättä, jos lapseni haluaa lopettaa ryhmässä

 

Seuran/hallituksen toimintasäännöt

tulen kokoukseen ajoissa

– tuemme ja kannustamme ohjaajia kouluttautumaan varmistaaksemme monipuolisen ja laadukkaan toiminnan

– olemme toimissamme tasapuolisia kaikille jäsenille, seuraamme on helppo tulla ja annamme kaikille mahdollisuuden harrastaa

 tarjoamme liikuntaa monipuolisesti eri ikäryhmille ja kannustamme jäseniä elinikäiseen liikkumiseen

– pyrimme tarjoamaan liikunnan harrastamiseen jatkumon; leikki-ikäisenä alkanut harrastus jatkuu nuoruuteen ja aikuisuuteen saakka

– kannustamme jäseniä osallistumaan aktiivisesti seuran toimintaan

– tarjoamme puitteet toiminnalle

– huolehdimme hyvästä seurahengestä

– sitoudumme kehittämään seuran toimintaa, olemme kehittyvä ja aikaansa seuraava seura

– huolehdimme turvallisesta toiminnasta

– hallituksen jäsenillä ja seuran työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus seuran jäseniin liittyvistä asioista ja he noudattavat seuran yhdessä sovittuja toimintamalleja ja sääntöjä

– noudatamme toiminnassamme Suomen lakia, Voimisteluliiton linjauksia/ohjeistuksia ja muita yleisiä säädöksiä sekä toimimme reilun pelin hengessä

 Seurassamme on nollalinja kiusaamiselle!

SEURAN TOIMINTAPOLKU ONGELMATILANTEIDEN VARALLE:

  1. Ongelmatilanteet pyritään ratkaisemaan keskustelemalla asianosaisen kanssa.
  2. Jos kysymyksessä on lapsiliikkuja, ohjaaja tai seuran työntekijä ottaa yhteyttä lapsen vanhempaan.
  3. Tilanne pyritään ratkaisemaan asianosaisten kanssa.
  4. Tarvittaessa asia viedään seuran johtokunnan käsiteltäväksi.
  5. Jos edellä mainituilla toimenpiteillä ei löydetä ratkaisua ristiriitatilanteeseen tai epäasialliseen käyttäytymiseen, voidaan tunneille tai ohjaustilanteisiin osallistuminen evätä.
  6. Mikäli tilanne ei tästä huolimatta ratkea tai asia täytyy viedä eteenpäin, otetaan yhteyttä lajiliittoon josta voidaan tarvittaessa edetä kurinpitolautakuntaan.

 

Yhteydenotto sähköpostitse: lempaalanpandat(at)gmail.com

Tutustu myös Lempäälän Pandojen tietosuojaselosteeseen.