USKOLLISUUDEN KILTA

Lempäälän Pandojen Uskollisuuden Kilta on perustettu 22.8.2007.

Kiltamme on Svolin Kiltojen järjestyksessä no 122. Killan tarkoituksena on koota seuran jäsenet ystävyyttä ja henkistä vireyttä ylläpitäväksi piiriksi.

Uskollisuuden Killassa toteutetaan entisajan kilta-ajatusta sovellettuna Svolin henkeen ja toimintaan. Killan toimintamuotoja ovat erilaiset liikuntaharjoitukset, toveri-illat, retket, esitelmätilaisuudet jne. Toiminta toteutetaan kerran kuukaudessa, pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen maanantai-ilta.

Killan jäsenmaksu on 12 euroa / vuosi.
Killan jäseneksi voi liittyä 25 vuotta täyttänyt ja 10 vuotta johonkin Svolin jäsenseuraan kuulunut sekä nykyinen että entinen jäsen. Yhteystiedot ovat ohessa sekä killan toimintaa että jäsenyyttä koskevissa asioissa.

Killan emännistö eli johtokunta:
Kiltaäiti – puheenjohtaja Eeva-Liisa Kalliomäki
Kiltaemäntä – varapuheenjohtaja Kaarina Lepistö
Muistiinmerkitsijä – sihteeri Liisa Lehikoinen
Raha-arkun vartija – rahastonhoitaja Kaarina Lepistö
Jäsenkortiston hoitaja Terhi Taipale
Liikuntavastaava Sinikka Hevonoja.

Yhteystiedot:
Eeva-Liisa Kalliomäki, p. 040 741 8859, el.kalliomaki at kolumbus.fi
Liisa Lehikoinen, p. 040 7582410, liisa_lehikoinen at kolumbus.fi